Coraz większy rynek oraz wzrost konkurencyjności usług prawniczych

Zmiana przepisów ustawowych ułatwiła szerszy dostęp do zawodów prawniczych. Mimo że daleko do liczby adwokatów czy radców prawnych jakie są w Europie Zachodniej, to jednak liczba kancelarii wzrasta bardzo szybko. Powyższe bez wątpienia ma wpływ na konkurencyjność usług prawniczych oraz pośrednio kształtuje również ceny. Przyjęło się, że w dużych miastach (aglomeracjach) koszty związane z uzyskaniem pomocy prawnej będą wyższe niż na przykład w miejscowościach do dwudziestu tysięcy mieszkańców. Jest to obowiązujący trend, a nic nie wskazuje, aby w niedalekiej przyszłości miałoby to ulec jakiejkolwiek zmianie.

Koszty jednostkowej porady prawnej

Uzyskać poradę prawną w określonej sprawie możemy uzyskać już w granicach od 70 złotych. Ceny obowiązujące w dużych miastach zaczynają się jednak w przedziale od 120 do 150 złotych w górę.

Ceny za sporządzenie pisma (pozwu, wniosku, zażalenia skargi, itd.)

Natomiast cena za sporządzenie pisma w danej sprawie będzie różna w zależności od tego, jakiej konkretnie sprawy ma ono dotyczyć. Cena będzie różna dla sporządzenia pozwu czy też wniosku (jako pisma wszczynającego postępowanie), a inna jeżeli chodzi na przykład o sporządzenie skargi czy też zażalenia. Oczywiście należy tutaj pod uwagę również kwestię związaną ze stopniem skomplikowania danej sprawy. Jednak w związku z tym, należy liczyć się z poniesieniem kosztów w granicach od 150 do 170 złotych do 300 złotych za pismo. Cena za pozew jest wyższa, tutaj cena kształtuje się w granicach od 200 do 250 złotych w górę. 

Ustanowienie pełnomocnika w sprawie. Zawarcie umowy o zastępstwo procesowe

Zupełnie inaczej kwestia wygląda jeżeli ustanawiany jest pełnomocnik do reprezentowania w danej sprawie. Wówczas klient zawiera z radcą prawnym tzw. umowę o zastępstwo procesowe. W umowie sprecyzowany jest zakres reprezentacji, tzn. liczba spraw, kwestia dojazdów do sądu, itd. Obecnie umowy zawierają również kwestie finansowe w przypadku zawarcia przez strony ugody na pierwszej rozprawie. 

Stawki minimalne wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

Przy sporządzaniu umów o zastępstwo procesowe, radcy prawni kierują się przede wszystkim stawkami minimalnymi wynikającymi z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. W tym akcie prawnym zawarte są stawki minimalne za prowadzenie poszczególnych spraw, tj. cywilnych, karnych, rodzinnych, ubezpieczeniowych, spadkowych itd.