Wiele osób uważa, że adwokat oraz radca prawny (prawnik) to ten sam specjalista. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ są to dwa różne zawody. Przedstawiciele tych zawodów mają w praktyce inne kompetencje.

Czym zajmują się adwokaci i radcowie prawni?

Adwokaci zajmują się wszystkimi możliwymi sprawami. Można się do nich udać z każdym problemem natury prawnej. Działania są ściśle uregulowane w aktach prawnych. Adwokaci nie tylko udzielają porad, ale też reprezentują swoich klientów przed różnorakimi urzędami oraz sądami. Mogą także sporządzać opinie i przygotowywać wnioski oraz pisma. Tego typu specjaliści udzielają porad prawnych w kancelariach adwokackich, ale coraz częściej również przy pomocy sieci internetowej.

Radcowie prawni mogą sporządzać opinie i przygotowywać pisma, to samo tyczy się udzielania wartościowych porad. Osoba pracująca na takim stanowisku może reprezentować interesy klienta (w charakterze obrońcy) w sprawach karnych oraz karnoskarbowych. Nie może jednak pozostawać w takim przypadku w stosunku pracy. Wymóg ten nie będzie jednak dotyczył pracowników naukowych.

Adwokaci oraz radcowie prawni – podobieństwa i różnice

Ludzie pracujący na stanowiskach adwokata oraz radcy prawnego kończą zazwyczaj te same studia. Poza tym ich zakres kompetencji w niektórych sprawach jest praktycznie taki sam. Po wartościową poradę prawną można udać się zarówno do jednego, jak i drugiego specjalisty. 

Jeśli chodzi o największe różnice, wymienić można chociażby następujące:

  • adwokat udaje się na aplikację adwokacką, natomiast radca prawny na radcowską,
  • przy współpracy z przedsiębiorcami adwokaci pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej (zwykle umowy zlecenia), a radcy mogą być zatrudnieni na umowę o pracę. 

Jak widać pomiędzy tymi zawodami występuje wiele podobieństw, ale też różnic, dlatego od klienta zależy to, do którego konkretnie specjalisty się uda. Wszystko zależy od tego, jakie będzie miało się kłopoty z prawem i jacy specjaliści będą świadczyć usługi w pobliżu miejsca zamieszkania klienta.