Czy można pomóc frankowiczom?

Wielu kredytobiorców posiadających zobowiązanie finansowe we frankach szwajcarskich zadaje sobie pytanie, czy mogą oni uzyskać jakąkolwiek pomoc dla frankowiczów. Wzrost kursu franka spowodował bowiem, że ich rata kredytu znacznie się zwiększyła, co w wielu przypadkach oznacza brak możliwości spłacania kredytu zgodnie z umową. Zgodnie z najnowszymi wyrokami sądów – stop-frank.pl/pozytywne-wyroki/ – frankowicze mogą starać się unieważnienie umowy kredytu frankowego, co powoduje, że nie będą oni zmuszeni oddać bankowi kwoty wynikającej z umowy kredytowej, a jedynie pożyczony kapitał. 

Co daje unieważnienie umowy kredytu frankowego?

W praktyce unieważnienie umowy kredytu frankowego oznacza, że kredytobiorca zwraca bankowi tylko tyle, ile zostało mu pożyczone. Niemniej jednak nie jest to jednoznaczne z koniecznością dalszego płacenia rat kredytowych. Może bowiem okazać się, że przez cały okres spłaty kredytu kredytobiorca oddał już bankowi pożyczony kapitał, w związku z czym dalsze płatności rat zostają niejako zawieszone. Po dokładnej analizie wpłaconych kwot może nawet okazać się, że bank będzie musiał dokonać transferów na rzecz z klienta z tytułu nadpłaty.

Ugoda z bankiem

Czasami możliwe jest zawarcie ugody z bankiem, co w praktyce bardzo upraszcza wszelkie procedury. Ugodę powinna jednak negocjować osoba doświadczona, która doskonale zna umowę kredytową i jest w stanie wytknąć bankowcom wszelką jej wadliwość. Ugoda z bankiem jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż odbywa się polubownie, bez udziału organów sądowych. Kredytobiorca może uzyskać o wiele korzystniejsze warunki spłaty kredytu dzięki ugodzie. 

Kto pomoże frankowiczom?

Osoby posiadające kredyt we frankach szwajcarskich powinny zgłosić się do profesjonalnej kancelarii, która w ich imieniu będzie walczyć o jak najkorzystniejsze warunki spłaty kredytu. Najlepszym rozwiązaniem jest zwykle zawarcie ugody z bankiem bądź staranie się o unieważnienie umowy kredytu frankowego, jednak realne możliwości wygranej potrafi ocenić jedynie doświadczony prawnik. Dobrze więc powierzyć swoje sprawy finansowe osobie doświadczonej, która będzie w stanie znaleźć dla nas jak najkorzystniejsze wyjście z podbramkowej sytuacji.