Spory pomiędzy pracodawcami i pracownikami zdarzają się stosunkowo często. Nie zawsze wynikają one ze złej woli którejkolwiek ze stron – czasami są one efektem błędnego rozumienia bądź nawet nieznajomości przepisów z zakresu prawa pracy. Jak lepiej je zrozumieć będąc w sporze z drugą stroną stosunku pracy?

Po pomoc do prawnika

Czasami pracodawca próbuje rozwiązać z pracownikiem spory polubownie. Jest to oczywiście prawidłowe działanie, jednak aby odnieść oczekiwane rezultaty, obie strony muszą wykazać się chęcią współpracy, zamiast obstawać przy swoich racjach. Chodzi bowiem o to, aby dojść do porozumienia, które dodatkowo będzie zgodne z przepisami prawa. Warto więc sięgnąć po pomoc kompetentnej, doświadczonej osoby, która doskonale zna się na prawie pracy i potrafi zastosować je w praktyce. Pomoc prawna świadczona przez profesjonalnego prawnika może okazać się tutaj nieodzowna. Prawo pracy, poza jasnymi przepisami wynikającymi z Kodeksu, doczekało się wielu interpretacji i orzeczeń sądowych na swoim tle. Jedynie dobry prawnik jest w stanie poruszać się w gąszczu tychże informacji, które często bywają błędnie rozumiane przez osoby niemające wykształcenia prawniczego. Czasem bowiem mowa o niuansach, które mogą przesądzać o tym, kto tak naprawdę ma rację. Prawo pracy nie działa w systemie zero-jedynkowym. Każda sprawa jest nieco inna i wymaga indywidualnego podejścia. 

Kto może skorzystać z pomocy?

Pomoc prawna udzielana jest zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Dobrze jest skorzystać przy tym z porad niezależnego prawnika, który na co dzień nie zajmuje się sprawami firmy. Chodzi bowiem o to, że taka osoba może zostać posądzona o stronniczość. Natomiast niezależny prawnik oceni sytuację „na chłodno” oraz będzie w stanie odpowiedzieć na nasze pytania w bardzo neutralny sposób. Warto wybrać prawnika, który specjalizuje się w prawie pracy, a także ma doświadczenie w rozwiązywaniu sporów pomiędzy pracownikami, a pracodawcami. Problemu nie powinniśmy lekceważyć – jakiekolwiek działania podjęte na własną rękę zwykle nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a jedynie opóźniają skorzystanie z pomocy fachowca. Pamiętajmy, że dobry prawnik będzie w stanie reprezentować nas zarówno na etapie negocjacji, jak i wtedy, gdy sprawa trafi na wokandę. Przede wszystkim jednak wytłumaczy nam, jak działa prawo pracy i jak wygląda nasza sytuacja prawna w sporze z drugą stroną stosunku pracy. Rozumiejąc to o wiele łatwiej będzie nam przejść przez wszystkie etapy sporu i uzyskać pożądane rezultaty.